1.1.11 - Btw - Ingediende en behandelde aangiften per kanaal

Btw - Ingediende en behandelde aangiften per kanaal
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Elektronische aangiften via Intervat1 3.329.700 3.376.664 3.403.147
Gescande papieren aangiften 53.954 49.299 49.140
Papieren aangiften manueel geïncodeerd via STIR-btw2 54.126 46.875 46.589

1 Intervat is de toepassing waarmee btw-plichtigen hun btw-aangiften elektronisch kunnen indienen.

2 STIR-btw is de interne toepassing om btw-aangiften die ingediend werden via Intervat, gescand of manueel in de toepassing ingegeven werden, te beheren en te behandelen.

3Voor deze tabel: de aangiften zijn de ingediende maandelijkse en trimestriële aangiften.