1.1.12 - Btw - Aantal gecreëerde bijzondere rekeningen wegens niet-indiening

Btw - Aantal gecreëerde bijzondere rekeningen wegens niet-indiening btw-aangiften
  2012 2013 2014
Bijzondere rekeningen 45.823 47.022 42.341

Een bijzondere rekening wordt opgemaakt wanneer een btw-plichtige geen btw-aangifte indient. Via de bijzondere rekening worden zijn aan te zuiveren schulden opgevolgd en worden de boetes verbonden aan bijzondere rekeningen toegepast.

De daling van het aantal bijzondere rekeningen is het resultaat van de combinatie van meerdere maatregelen:

  • de verhoging van het barema van de boeten voor laattijdige indiening en voor gebrek aan betaling en laattijdige betaling van kracht vanaf juli 2012 (maar pas effectief toegepast vanaf begin 2013);
  • dankzij het opstarten van een gestructureerde samenwerking met de opsporingsdiensten die zo snel mogelijk proberen de ontbrekende aangiften op te halen en de heractivering van de lijst voor het voorkomen van op nul zetting (lijst 694), konden de diensten nog een laatste keer de in gebreke blijvende btw-plichtigen contacteren voor de op nul zetting van de btw-rekening-courant en dus van de vestiging van de bijzondere rekening.