1.1.14 - Voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en diverse fiches

Voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en diverse fiches
  2012 2013 2014
Onroerende voorheffing Aantal aanslagbiljetten 1.838.365 1.847.445 1.862.902
Verkeersbelasting1 Geautomatiseerde voertuigen - Aantal verzonden uitnodigingen tot betaling2 2.713.787 2.526.249 474.704
Niet-geautomatiseerde voertuigen - aantal ingediende aangiften 129.301 126.800 11.082
Niet-geautomatiseerde voertuigen - aantal uitgereikte fiscale kentekens 130.089 128.024 11.534
Belasting op de inverkeerstelling Aantal inschrijvingen2 638.305 524.851 146.492
Eurovignet Aantal geleverde Eurovignetten2 27.221 26.099 5.296
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Aantal uitgereikte kentekens3 25.520 26.224 28.070
Aangiften bedrijfsvoorheffing Aantal geregistreerd door de ontvangkantoren 45.853 26.508 39.002
Aantal geregistreerd via internet (Finprof)4 5.544.627 5.494.554 5.790.009
Totaal aantal 5.590.480 5.521.062 5.829.011
Roerende voorheffing Aantal aangiften 145.614 173.480 197.099
Belcotaxfiches5 Aantal 30.625.814 31.583.718 29.594.017

1 De uitnodigingen tot betaling van de verkeersbelasting bevatten eveneens de uitnodigingen tot betaling van de belasting op de inverkeerstelling.

2 Vanaf 2014 is de FOD Financiën enkel nog bevoegd voor de voertuigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De cijfers over de verkeersbelasting, voor niet-geautomatiseerde voertuigen en voor het Eurovignet vertonen dus een sterke daling ten opzichte van de vorige jaren.

3 De FOD Financiën int enkel nog de belasting op de automatische ontspanningstoestellen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest. Het Waals Gewest doet dat nu zelf.

4 Dankzij het systeem Finprof kunnen alle belastingplichtigen hun aangiften in de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks via internet indienen. Het doel van dit systeem is enerzijds te late indieningen van aangiften en onjuiste of onvolledige aangiften te vermijden en anderzijds het aantal papieren aangiften te verminderen.

5 Dankzij Belcotax-on-web zijn de inkomstenfiches onmiddellijk via elektronische weg beschikbaar.