1.1.6 - Inkomstenbelastingen - Automatische inkohieringen van de aangiften

Aantal automatische inkohieringen
  2012 2013 2014
PB loontrekkers 4.188.821 4.243.784 4.324.704
PB bedrijfsleiders 137.303 166.200 171.314
PB zelfstandigen 232.560 274.153 325.162
Totaal PB 4.558.684 4.684.137 4.821.180
VenB 330.204 293.140 374.302

De inkohiering wordt gevestigd van zodra een aangifte behandeld is, waarna de belastingplichtige een aanslagbiljet ontvangt.

De automatische inkohieringen gebeuren centraal. Deze tabel heeft betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar.

Het aantal automatische inkohieringen is niet van toepassing voor BNI natuurlijke personen, BNI vennootschappen en RPB.