1.1.9 - Btw - Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen

Btw - Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen
  2012 2013 2014
Btw-belastingplichtigen die maandelijks een aangifte moeten indienen (a) 95.497 95.930 92.430
Btw-belastingplichtigen die een gewone driemaandelijkse aangifte moeten indienen 566.398 578.843 575.344
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en onderworpen zijn aan een forfait 20.613 19.075 17.762
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en eveneens onderworpen zijn aan de bijzondere landbouwregeling 510 481 460
Totaal btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte indienen (b) 587.521 598.399 593.566
Personen die bijzondere aangiften moeten indienen1 (c) 3.317 3.787 4.475
Btw-belastingplichtigen vrijgesteld van het indienen van periodieke aangiften en die geen bijzondere aangiften moeten indienen2 (d) 133.528 141.504 141.887
Totaal (a, b, c, d) 819.863 839.620 832.358

1 Cfr. artikel 25ter, § 1 van het Btw-Wetboek. De toename in 2014 kan verklaard worden door het feit dat er meer btw-plichtigen onderworpen waren aan de vrijstellingsregeling na het optrekken van de omzetdrempel van 1.580 euro naar 15.000 euro op 1 april 2014.

Overschrijding van de drempel: wanneer in het lopende kalenderjaar het bedrag van de verrichtte intracommunautaire verwervingen 11.200 euro (exclusief btw) overschrijdt, zijn die verwervingen, onder de door de wettelijke bepaling voorziene voorwaarden, in België aan de belasting onderworpen.

Lichting van de optie: de wet voorziet dat btw-belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om al hun intracommunautaire verwervingen aan de btw in België teonderwerpen.

2 De personen die geen aangifte moeten indienen:

  • btw-belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (artikel 57 van het Btw-Wetboek)
  • btw-belastingplichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling (artikel 56, §7; 2 van het Btw-Wetboek)
  • btw-belastingplichtigen wiens handelingen zijn vrijgesteld, o.a. dokters en tandartsen (artikel 44 van het Btw-Wetboek)
  • gefailleerde btw-belastingplichtigen (onderworpen aan een bijzonder regime)
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen