1.2.5 - DAVO - In te vorderen bedragen in euro

DAVO - In te vorderen bedragen in euro
  2011 2012 2013 2014
Achterstallen en voorschotten (DAVO + OCWM) 208.640.362 234.542.054 253.040.260 275.479.846
Bijzondere kosten 48.188 47.589 43.737 52.451
Werkingskosten DAVO 19.564.913 22.346.598 25.060.683 27.689.029
Interesten 16.357.241 18.631.961 19.706.243 20.404.791
Totaal 244.610.704 275.568.202 297.850.923 323.626.117

Eind 2014 bedroegen de gecumuleerde in te vorderen bedragen 323.626.117 euro inbegrepen de voorschotten die vroeger uitgekeerd werden door de OCMW's aan begunstigden die geen beroep gedaan hebben op een aanvraag tot tussenkomst bij de DAVO.