1.3.11 - Werkvolume inzake de hypothecaire formaliteiten

Werkvolume inzake de hypothecaire formaliteiten
Verrichtingen 2012 2013 2014
Overschrijvingen 303.892 293.590 308.361
Inschrijvingen 203.452 193.947 203.822
Randvermeldingen 147.599 141.617 125.360
Totaal hypothecaire formaliteiten 654.943 629.154 637.543
Aanvragen om inlichtingen 650.191 659.886 673.261
Totaal 1.305.134 1.289.040 1.310.804

Deze tabel slaat op de statistieken van de onroerende hypotheken.

Wat de scheepshypotheken betreft, heeft de Administratie 61 binnenschepen en 22 zeeschepen waarvan geen in het rompbevrachtingsregister geregistreerd.

De herfinanciering van hypothecaire kredieten en de hervorming van de woonbonus vanaf 2015 in het Vlaams Gewest zijn verantwoordelijk voor de stijging van het aantal overschrijvingen, inschrijvingen, randvermeldingen en de aanvragen om inlichtingen.