1.3.12 - Landmeterplannen

Landmeterplannen
  2012 2013 2014
Aantal geconventioneerde landmeters 1.691 1.781 1
Aantal gecodeerde landmeterplannen 46.479 46.295 68.617

1 Sinds de inwerkingtreding van KB PRECAD van 18/11/2013, moeten alle landmeters-experten dezelfde regels eerbiedigen bij het opstellen van hun afbakeningsplannen. De overeenkomst die individueel met een zeker aantal landmeters-experten is gesloten, heeft dus geen grondgedachte meer. AAPD heeft bijgevolg de toegang tot de noodzakelijke informatie voor het opstellen van de plannen aan alle leden van het beroep uitgebreid.

 

De plannen die de Administratie Opmetingen & Waarderingen verzamelt, worden gedigitaliseerd en in de database 'Landmeterplannen' gecodeerd. Die database bevat:

  • de afbakeningsplannen ontvangen in uitvoering van het KB dd 18/11/2013, tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de AAPD en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie (PRECAD);
  • de plannen gehecht aan de akten en ontvangen van de administratie Rechtszekerheid;
  • de plannen opgesteld door de vroeger geconventioneerde landmeters-experten;
  • de plannen van particulieren en administraties verzameld bij terreinwerkzaamheden.

Ook de gegevens die de landmeters-experten, samen met hun plannen overmaken, worden in de database opgeslagen. Die gegevens maken het mogelijk om het kadastrale plan juist en snel bij te werken.

Op 31 december 2014 bevinden zich 1.458.354 plannen in de database.