1.3.4 - Aantal kadastrale inkomens per type percelen

1.3.4 - Aantal kadastrale inkomens per type percelen

Aantal kadastrale inkomens per type percelen
Type perceel 2012 2013 2014
Gewoon gebouwd 5.420.348 5.507.773 5.597.275
Nijverheid gebouwd 143.562 145.146 147.072
Materieel en outillage gebouwd 62.321 62.766 62.842
Gewoon ongebouwd 4.332.235 4.324.210 4.313.161
Nijverheid ongebouwd 18.703 18.744 18.737
Materieel en outillage ongebouwd 450 493 548
Definities

Gewoon gebouwd = gewoon gebouwd onroerend goed, ander dan nijverheid gebouwd en materieel en outillage gebouwd (bv.: percelen met woonhuis, buildings, boerderijen).

Nijverheid gebouwd = nijverheidsgebouw (of eventueel ambacht of handel met outtilage) (bv.: cementfabriek, steenbakkerij, speelgoedfabriek, kledingfabriek, meubelfabriek, hoogoven).

Materieel en outillage gebouwd = op een gebouwd perceel geplaatst materieel en outillage (bv.: pyloon, silo, gazometer).

Gewoon ongebouwd = gewoon ongebouwd onroerend goed, ander dan nijverheid ongebouwd en materieel en outillage ongebouwd (bv.: gronden, terreinen, weilanden, begraafplaatsen, boomgaarden, wallen, sportterreinen, parken).

Nijverheid ongebouwd = ongebouwde nijverheidsgrond (of eventueel handel met outillage) (bv.: industriële terreinen, groeve, mijnen, spoorweg).

Materieel en outillage ongebouwd = op een ongebouwd perceel geplaatst materieel en outillage (bv.: decanteringsbekken, reservoir of bekken in open lucht).