1.3.5 - Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal inkomen

1.3.5 - Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal inkomen

Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal inkomen
Notificatiebulletin 2012 2013 2014
Automatisch aangemaakt 170.461 185.049 180.106
Manueel aangemaakt 3.853 2.697 2.230
Totaal 174.314 187.746 182.336

In 2014 stuurde de AAPD 182.336 notificatiebulletins van een nieuw kadastraal inkomen. De tabel geeft de evolutie van het aantal verstuurde bulletins weer en maakt daarbij onderscheid tussen deze die automatisch worden opgemaakt en deze die ingevolge een fout of een bezwaarschrift manueel worden opgemaakt.

Definitie

Een notificatiebulletin is een brief die naar een eigenaar wordt verstuurd om hem zijn kadastraal inkomen mee te delen.