2.4.1 - Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs

Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs
  2012 2013 2014
Cannabis Wiet/marihuana 4.893.228,70 g 6.058.302,20 g
220 stuks
8.596.360,0 g
Planten      
Zaden      
Hennep      
Hasjiesj 1.210.596,30 g 3.224.500,9 g 424.090,0 g
Cannabinoïde 5.500 g    
Totaal cannabis   9.282.803,10 g 9.020.450,0 g
Khat 829.800 g 629.689 g 1.569,470, 0 g
Héroïne 47.755,56 1.128.078,19 g 61.470, 0 g
Morfine      
Cocaïne 18.179.741,03 g 4.765.285,97 g 8.361.550, 0 g
Psychotrope stoffen Amphetamines 4.437 g 37.594,90 g 1.100,0 g
Andere 50.424,50 g   1.130,0 g
Stimulantia      
XTC   2019 stuks  4.800,0 g
1001 pièces
LSD   214 g 2.910,0 g
Methadon   145 g  
Psilocybine   214 g  
Paddo's (paddenstoelen) 180 g 145 g 63.699, 0 g

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.