2.4.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten

Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
Aard van de aangifte
bij normale procedure
Aantal aangiften 2012 Aantal controles 2012 Aantal
overtredingen 2012
Aantal aangiften 2013 Aantal controles 2013 Aantal
overtredingen 2013
Aantal aangiften 2014 Aantal controles 2014 Aantal
overtredingen 2014
Invoer Aangiften onder een economische douaneregeling 1.252.254     1.332.413     1.901.576    
Andere aangiften Totaal andere aangiften       5.885.389     5.811.143    
Controle op documenten   65.420 406   66.507 349   46.665 496
Fysieke controle   34.857 2.423   39.353 5.126   38.345 10.552 
Oorsprongcertificaten 153.071     152.600      129.686    
Controle op documenten   71.385 45   75.608 116   38.566 216
Fysieke controle   1.715     1.032     1.056  
Uitvoer Met terugbetaling Totaal aangifte met terugbetaling 411     7      0    
Controle op documenten   385     6        
Fysieke controle   26 0   1        
Andere aangiften Totaal andere aangiften 10.050.453     11.886.426     12.398.362    
Controle op documenten   49.165 148   40.537 868   40.441 501
Fysieke controle   25.132 376   8.836 663   19.242 729
Oorsprongcertificaten Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten 57.392     90.483     92.274    
Controle op documenten   30.923 130   38.504 82   27.511 160
Fysieke controle   138     183        
Doorvoer Totaal aangiften doorvoer 1.785.225     2.376.667     2.414.889    
Fysieke controle doorvoer   48.192 4.128   42.854 3.918   34.067 3.360

Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:

GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots

Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots

Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens

Motorbrigades: controles op de openbare weg.

Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams

Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA

Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer

Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade