2.5.2 - Bedragen van vastgestelde verzuimen in de aangiften van nalatenschap en van bijkomende rechten (in euro)

Bedragen van vastgestelde verzuimen in de aangiften van nalatenschap en van bijkomende rechten (in euro)
  2012 2013 2014
Totaal van verzuimen 12.321.147 7.249.620 8.892.580
Totaal van bijkomende successierechten 4.445.764 2.889.317 3.165.600
AABBI

De AABBI-cijfers geven het aantal machtigingen weer per bank en per belastinpichtige waarvoor door de gewestelijk directeurs van de AABBI het recht van aanvraag tot inzage werd verleend. Uiteraard kunnen meerdere bankrekeningen bij dezelfde bankinstelling aan één belastingplichtige toebehoren.

Het recht tot inzage van de bankrekening van een belastingplichtige behoort tot het onderzoeksinstrumentarium dat ter beschikking staat van de AABBI-ambtenaren in hun strijd tegen fiscale fraude.

AAPD

De Patrimoniumdocumentatie voert bankonderzoeken uit om de bezittingen te kennen die in de aangiften van nalatenschap werden weggelaten en aanvullend successierecht terugkrijgen.

De onderzoeken, de verwerking van de door de banken verstrekte informatie en de invordering van de bijkomende successierechten slagen in het beste geval twee jaar na de datum van aflevering van de machtigingen. Het is daarom dat de gegevens van een jaar betrekking hebben op de aangiften van nalatenschap die meestal een paar jaar eerder werden neergelegd.

33 % van de onderzoeken hebben een positief resultaat bereikt.