3.4.8 - Opbrengst van de verkopen van onroerende goederen (in euro)

Opbrengst van de verkopen van onroerende goederen (in euro)
  2012 2013 20142
Ontvangsten van de verkopen 170.000.000 144.000.000 71.000.000
Ontvangsten van minnelijke innemingen1 263.000.000 223.000.000 82.000.000

1 Ontvangsten van minnelijke innemingen = prijzen en vergoedingen van minnelijke innemingen, inclusief huurvergoedingen.

2 Cijfers tot eind juni 2014 als gevolg van de overdracht van de bevoegdheden van de aankoopcomités naar de Gewesten vanaf 1 juli 2014

 

De aankoopcomités van onroerende goederen van de Patrimoniumdiensten verkopen:

  • onroerende goederen die niet meer door de Staat worden gebruikt;
  • onroerende goederen voor rekening van openbare Overheden zoals de Gewesten en de Gemeenschappen, de organismen die afhangen van de Gewesten en de Gemeenschappen, de autonome overheidsbedrijven (hoofdzakelijk Belgacom, De Post en de NMBS), Defensie.