3.6.1 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen
Catégorie Aanslagjaar 2011 - Toestand op 31/12/2013 Aanslagjaar 2012 - Toestand op 31/12/2014 Aanslagjaar 2013 - Toestand op 31/12/2014
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro) Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro) Gemiddeld bedrag (in duizend euro)
Gewone bezoldigingen 4.633.054 109.609.822 23,66 4.641.235 114.110.367 24,59 4.594.062 118.065.853 25,70
Werkelijke beroepskosten 168.619 835.525 4,96 155.224 777.989 5,01 144.916 744.889 5,14
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 512.562 319.684 0,62 522.326 328.579 0,63 522.119 341.261 0,65
Bezoldigingen van bedrijfsleiders 349.106 11.692.515 33,49 364.604 12.328.650 33,81 374.337 13.194.286 35,25
Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 313.568 2.080.524 6,64 326.929 2.197.177 6,72 337.329 2.333.305 6,92
Andere beroepskosten 10.597 71.976 6,79 10.715 68.268 6,37 11.776 74.072 6,29
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 3.652 8.658 2,37 3.667 9.065 2,47 3.754 8.819 2,35
Brutowinst 325.582 13.253.232 40,71 325.184 13.391.157 41,18 322.141 13.207.584 41,00
Beroepskosten 339.002 10.368.734 30,59 337.580 10.409.808 30,84 336.456 10.332.475 30,71
Baten 160.209 6.154.010 38,41 162.556 6.089.342 37,46 175.790 6.096.513 34,68
Sociale bijdragen 91.026 512.394 5,63 90.967 515.138 5,66 92.563 540.678 5,84
Andere werkelijke beroepskosten 116.126 2.436.065 20,98 115.613 2.401.155 20,77 116.114 2.404.553 20,71