3.6.3 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2013
  Aanslagjaar 2013  toestand op 31.12.2014
Aantal gevallen Bedrag in duizend euro)
Aftrekbare giften 644.245 172.456
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas 562.322 361.006
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen persoonlijke 213.663 761.665
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen 4.991 17.241
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 1.269.704 3.357.462
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 172.834 72.607
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 453.721 113.618
contracten afgesloten voor 1.1.1989 31.029 21.470
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 940.130 767.830
contracten afgesloten voor 1.1.1989 160.097 126.873
Kapitaalafslossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 1.062.852 2.444.587
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 10.626 20.559
een middelgrote woning 7.971 16.384
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 248.051 686.257
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 996 2.175
een middelgrote woning 1.583 4.520
Betalingen voor pensioensparen 2.452.534 1.889.563
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap warin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein) dochteronderneming is 5.390 3.811
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) 28.419 14.743
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 884.671 867.027
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna uw in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken werken uitgevoerd in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 7.153 63.994
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie

 

2.101 14.082
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 148.964 370.701
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 19.271 213.468
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne energie 2.773 18.756
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
werken uitgevoerd in het kader van een vanaf 28.11.2011 gesloten contract, aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was : de isolatie van de daken 25.809 97.865
uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 120.720 274.388
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 108.611 411.096
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 6.168 16.033
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 34.221 86.385
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 18.788 59.246
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 2.032 5.256
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking    
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was de isolatie van daken, muren en vloeren 800 2.622
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 7.402 21.911
de vervanging of het onderhoud van stookketels 6.789 19.271
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
de plaatsing van dubbele beglazing
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben 7.090  
het totale bedrag van de belastingverminderingen waarop u voor aanslagjaar 2011 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 5.579 14.822
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 2.799 10.151
van leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven 163.021 60.771
Belastingverminderingen voor lage energiewoningen 1.803 848
passiefwoningen 426 344
nulenergiewoningen 326 671
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid 506 380
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 999 872
Belastingvermindering voor de uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand 131.592 40.935
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' 11.513 882
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen belastingvermindering voor aandelen verworven in 2012 1.996 317
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2012 21 2
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus 604 1.878
motorfiets of driewieler 400 459
vierwieler 71 107
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning 56 12

 

 


Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2012
  Aanslagjaar 2012  Toestand op 31.12.2014
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Aftrekbare giften aan in art. 104, 3°, a) et b) WIB 92 bedoelde instellingen 105.820 17.769
andere 607.373 151.985
Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen 555.596 347.030
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen persoonlijke 217.381 754.771
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwondenden samen 5.767 18.975
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 1.138.027 2.883.664
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 176.729 79.529
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 525.220 128.962
contracten afgesloten voor 1.1.1989 36.068 24.390
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 990.499 767.662
contracten afgesloten voor 1.1.1989 176.235 135.608
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 1.157.822 2.616.392
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 13.695 25.889
een middelgrote woning 9.784 19.273
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 238.822 648.523
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 1.272 2.697
een middelgrote woning 1.747 4.415
Betalingen voor pensioensparen 2.433.461 1.826.329
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is 5.367 3.667
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) 30.085 16.285
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 825.212 760.170
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven - aanslagjaar 2012 Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna uw in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 16.272 191.266
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 5.946 36.293
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 574.102 2.030.578
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 124.223 1.928.347
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 8.889 64.965
de plaatsing van een andere uitrusting voor geometrische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 120.347 230.423
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijsinschakeling
een energie-audit van de woning
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 38.923 158.665
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 4.033 9.920
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de isolatie van daken, muren en vloeren 2.324 6.149
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 26.561 75.808
de vervanging of het onderhoud van stookketels 18.538 46.115
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
de plaatsing van dubbele beglazing
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben 18.274  
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2011 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 15.981 45.896
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 6.165 22.035
van leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven 135.761 35.562
Belastingvermindering voor lage energiewoningen 1.456 533
passiefwoningen 339 256
nulenergiewoningen 298 482
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid 1.297 803
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 867 726
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker 166.419 44.929
huurder 5.913 1.722
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' 11.593 887
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen belastingvermindering voor aandelen verworven in 2011 1.590 259
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2011 9 0
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus 386 592
motorfiets of driewieler 291 250
vierwieler 22 24
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning 21 4

 

 

 

 

Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen - Aanslagjaar 2011
  Aanslagjaar 2011  Toestand op 31.12.2013
Aantal gevallen Bedrag (in duizend euro)
Aftrekbare giften aan in art. 104, 3°, a) et b) WIB 92 bedoelde installingen 104.261 16.516
andere 676.841 156.226
Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen 538.799 333.524
Aftrekbaar onderhoudsuitkeringen persoonlijke 221.979 756.825
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen 6.168 19.808
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 976.344 2.412.985
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning 169.735 77.875
Premies van een individueel levensverzekeringscontract die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 599.483 139.890
contracten afgesloten voor 1.1.1989 41.496 27.887
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 1.040.397 775.335
contracten afgesloten voor 1.1.1989 192.808 145.279
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 1.259.874 2.791.187
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 17.104 32.091
een middelgrote woning 11.736 22.726
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 228.299 614.278
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. een sociale woning 1.540 3.165
een middelgrote woning 2.184 5.423
Betalingen voor pensioensparen 2.389.165 1.775.508
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is 8.571 5.690
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) 31.699 17.589
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 752.880 676.979
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven - aanslajaar 2010 Uitgaven die slechts één enkele woning betreffen uw in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 9.270 83.795
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energie-opwekking 7.966 27.216
5 jaar of langer in gebruik genomen was de vervanging of het onderhoud van stookketels 552.978 1.588.646
de plaatsing van dubbele beglazing
de isolatie van daken, muren en vloeren
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatiemiddel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 5.723 38.600
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 43.197 640.887
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking 1.381 10.314
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was de isolatie van daken, muren en vloeren 8.463 17.585
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie 3.440 8.300
de vervanging of het onderhoud van stookketels 48.823 207.014
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 59.021 119.987
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking
de plaatsing van dubbele beglazing
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
een energie-audit van de woning
Uitgaven die meer dan één woning betreffen het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben 14.218  
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2011 aanspraak maakt en dat volgens de wet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 11.483 28.730
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet 5.207 13.875
Interesten die in aanmerking komen voor de vermindering voor de interesten van leningen gesloten ter financiering van energiebesparende uitgaven 48.808 15.200
Belastingvermindering voor lage energiewoningen 986 455
passiefwoningen 241 166
nulenergiewoningen 61 50
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid 1.279 977
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 725 531
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker 152.907 39.330
huurder 4.678 1.120
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' 11.498 881
Belastingvermindering voor de verwerking van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen 1432 196
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus 486 824
motorfiets of driewieler 287 282
vierwieler 41 36
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning 21 3