3.6.4 - Samenvatting van de btw-aangiften

Samenvatting van de btw-aangiften
Rooster Aangegeven handelingen 2011 2012 2013 2014****
0 Handelingen onderworpen aan het nultarief * 65.206.107 74.237.345 74.858.761 81.022.140
1 Handelingen onderworpen aan de belasting van  6% 123.311.304 125.472.787 176.640.383 173.101.232
2 Handelingen onderworpen aan de belasting van 12% 5.897.979 5.780.687 6.058.713 6.458.814
3 Handelingen onderworpen aan de belasting van 21% 412.289.716 445.929.511 402.151.605 420.994.308
44 Diensten waarvoor de buitlenlandse btw verchuldigd is door de medecontractant 37.358.558 37.703.419 40.160.511 41.988.034
45 Handelingen waarvoor de btw door de medecontractant moet worden voldaan ** 72.077.503 72.705.608 75.065.977 74.586.800
46 Intracommunautaire leveringen en daarmee gelijkgestelde handelingen 265.930.142 257.031.425 273.784.824 268.259.427
47 Uitvoeren naar niet EU-lidstaten, in het buitenland verrichte handelingen en andere  vrijgestelde handelingen.  Leveringen met installatie of montage in een andere lidstaat en verkopen op afstand 399.762.530 427.720.047 397.882.496 412.968.067
48 Credietnota's met betrekking tot handelingen bedoeld in rooster 46 36.882.651 26.185.189 26.204.062 27.744.663
49 Credietnota's met betrekking tot andere uitgaande handelingen 96.567.787 221.994.897 138.339.768 145.740.322
54 Verschuldigde belastingen op de in roosters 0, 1, 2 en 3 aangegeven handelingen 94.686.560 101.863.066 95.790.357 99.573.258
55 Verschuldigde belastingen ingevolge intracommunautaire verwervingen en daarmee gelijkgestelde handelingen 47.801.258 49.144.314 48.899.341 47.028.975
56 Verschuldigde belastingen op de aan de aangever door bepaalde medecontractanten verstrekte goederen en diensten 25.938.508 26.892.077 28.144.375 29.874.212
57 Verschuldigde belastingen ingevolge invoer van goederen uit niet EU-lidstaten met verlegging van de heffing naar het binnenland 7.291.736 7.851.021 8.029.845 8.648.587
59 Aftrekbare btw 147.397.503 160.365.216 147.842.443 150.766.809
61 Herzieningen - verschuldigde belastingen *** 3.208.565 3.043.706 3.293.983 2.453.373
62 Herzieningen - aftrekbare belastingen *** 2.802.508 2.751.620 3.317.287 2.482.622
63 Terug te storten btw ingevolge ontvangen credietnota's 3.490.804 13.284.755 3.273.275 3.255.610
64 Teruggave btw ingevolge uitgaande credietnota's 7.742.780 13.569.130 10.302.382 11.217.890
71 Saldo van de aan de Staat verschuldigde belasting 39.327.518 40.093.267 40.212.519 40.618.443
72 Saldo van de door de Staat verschuldigde belasting 14.762.878 14.721.660 14.243.454 14.251.781
81 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 830.719.368 835.253.174 802.443.597 880.908.257
82 Diensten, diverse goederen en andere 242.088.845 262.590.409 298.703.048 267.229.806
83 Bedrijfsmiddelen 41.586.075 46.074.491 40.446.669 42.825.474
84 Credietnota's met betrekking tot de handelingen bedoeld in rooster 86 16.897.919 18.974.704 14.887.349 13.545.244
85 Credietnota's met betrekking tot de overige inkomende handelingen 76.396.010 108.116.251 55.647.411 50.107.834
86 Intracommunautaire verwervingen van goederen en daarmee gelijkgestelde handelingen 217.991.258 223.662.849 227.710.837 219.508.987
87 Handelingen met betrekking tot werk in onroerende staat en daarmee gelijkgestelde handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de belasting, goederen verzonden vanuit een andere lidstaat naar België in geval van verkopen op afstand of van 166.906.910 173.978.351 182.056.499 194.375.350
88 Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing 38.803.328 39.682.248 40.741.174 43.538.758
91 Voorschotten betaald voor de handelingen van de maand december 626.372 629.113 559.661 633.219

* Verkopen van tabaksfabrikaten, recuperatieproducten, periodieke publicaties, dagbladen en sinds 2010 de vrijgestelde handelingen die geen recht op aftrek.

** Bevat onder meer de werken in onroerende staat, de ermee gelijkgestelde handelingen en de andere handelingen waarvoor de medecontractant van de aangever de belasting moet betalen, voor zover die medecontractant een btw-belastingplichtige is die tot het indienen van periodieke btw-aangiften gehouden is.

*** Onvoldoende heffingen, belasting waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen, herzieningen van de aftrek en andere regularisaties.

**** De cijfers voor 2014 zijn nog voorlopig.