4.1.1 - Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschriften

Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschiften
Aantal administratieve bezwaarschriften Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2012 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2012 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2012 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.2012 Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2013 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2013 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2013 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.2013 Aantal openstaande bezwaarschriften op 01.01.2014 Aantal nieuwe bezwaarschriften ontvangen in 2014 Aantal bezwaarschriften afgehandeld in 2014 Aantal openstaande bezwaarschriften op 31.12.20142
PB 25.600 26.985 29.508 23.077 23.086 27.238 33.847 16.477 16.261 28.573 35.058 9.774
BNI natuurlijke personen 2.002 907 1.629 1.280 1.280 979 1.368 890 846 1.016 1.161 700
VenB 5.805 6.458 8.175 4.088 4.085 6.291 6.707 3.659 3.404 5.903 6.170 3.134
BNI vennootschappen 155 57 101 111 111 47 69 88 89 77 67 99
RPB 214 190 309 95 95 182 200 77 71 162 161 72
Bedrijfsvoorheffing 4.486 3.972 5.269 3.189 3.181 4.058 5.029 2.203 2.200 3.719 4.122 1.795
Roerende voorheffing 3.292 2.437 2.808 2.921 2.904 2.440 3.659 1.685 1.669 4.357 3.545 2.472
Btw 108 314 231 191 191 542 529 204 190 737 707 220
Andere1 96 208 268 36 36 173 169 40 53 171 176 48
Onroerende voorheffing 40.483 14.731 20.422 34.792 34.790 12.538 19.086 28.240 29.502 12.405 18.426 23.480
Eurovignet 639 1.094 881 852 852 1.497 1.781 568 567 160 582 145
Totaal verkeersbelasting - Aanvullende verkeersbelasting - Accijnscompenserende belasting 2.861 4.873 5.134 2.600 2.601 4.875 6.408 1.067 1.053 636 1.311 378
Belasting op de inverkeerstelling 270 705 630 345 345 1.107 1.227 225 226 31 239 18
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 26 5 17 14 14 17 12 19 19 2 18 3
Belasting op spelen en weddenschappen 11 2 3 10 13 4 8 6 4 0 3 1
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 4.131 1.408 43 5.496 5.496 487 39 5.944 5.938 202 109 6.031
Totaal 90.179 64.346 75.428 79.428 79.080 62.475 80.138 61.392 62.092 58.151 71.855 48.370

In 2013 en in 2014 werd vastgesteld dat een aantal oude bezwaarschriften niet correct werden afgesloten. Het aantal openstaande bezwaarschriften en/of afgehandelde bezwaarschriften gepubliceerd in 2013 en in 2014 was dus overschat/onderschat. De boordtabel werd dan ook volledig herop geladen om dit euvel te herstellen

Wanneer een bezwaarschrift niet bij de correcte gewestelijke directie/controlecentrum wordt ingediend, moet het intern getransfereerd worden. Om dubbeltelling uit te sluiten moet dit aantal interne overdrachten uit het aantal nieuwe bezwaarschriften worden uitgesloten. De kleine verschillen tussen het aantal openstaande bezwaarschriften op 31 december en op 1 januari het gevolg van dergelijke overdrachten wanneer die niet binnen de maand van de eerste ontvangst werden uitgevoerd.

1 De bezwaarschriften onder de noemer 'andere' slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is.

2 De vermindering van de stock is te verklaren door het feit dat de administratie alles in het werk stelt om de redelijke termijn te respecteren die bepaald is door de wetgever (ofwel 6 maanden ofwel 9 maanden in geval van aanslag van ambtswege), om een beslissing te nemen over de bezwaarschriften.