4.3.1 - Evolutie van de hangende zaken

Evolutie van de hangende zaken
  2012 2013 2014
Hangende zaken op 01.01 1.097 1.023 794
Nieuwe zaken 600 465 740
Beslissingen 674 616 373
Dossiers overgemaakt aan andere advocaat 0 78 405
Hangende zaken op 31.12 1.023 794 756

Het betreft overtredingsdossiers die tot de bevoegdheid van de Algemene administratie van de douane en accijnzen behoren en voor de rechtbank - hangende zaken voor hoven en rechtbanken - gebracht zijn.