4.4.1 - Aantal hangende zaken inzake registratie en successie

Aantal hangende zaken inzake registratie en successie
  Burgerlijke zaken 2012 Burgerlijke zaken 2013 Burgerlijke zaken 2014 Strafzaken 2012 Strafzaken 2013 Strafzaken 2014 Handelszaken 2012 Handelszaken 2013 Handelszaken 2014
hangende zaken op 1 januari 676 627 589 2 3 2 84 72 59
Zaken ingeleid in de loop van het jaar 163 195 152 3 1 0 2 3 0
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar -212 -233 -427 -2 -2 -1 -14 -16 -13
Hangende zaken op 31 december 627 589 314 3 3 1 72 59 46

De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.