5.2.2 - Aanvragen om bijstand bij invordering in 2014 via de AA Douane en Accijnzen

Aanvragen om bijstand bij invordering in 2014 via de AA Douane en Accijnzen
  Douane
Door andere EU-lidstaten aan België Aanvragen om inlichtingen 7
Aanvragen tot notificatie 5
Aanvragen tot invordering 11
Door België aan andere EU-lidstaten Aanvragen om inlichtingen 99
Aanvragen tot notificatie 4
Aanvragen tot invordering 40

De bijstand bij invordering is gebaseerd op:

  • aanvragen om inlichtingen (art. 5 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, wederzijdse en multilaterale overeenkomsten voor de EU-landen en voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor landen buiten de EU);
  • aanvragen tot notificatie (Art. 8 tot 9 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU);
  • aanvragen tot invordering of tot het nemen van bewarende maatregelen (art.10 tot 15 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, wederzijdse en multilaterale overeenkomsten voor de EU-landen voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor landen buiten de EU).

Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16.03.2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, die Richtlijn 2008/55/EG vervangt is in werking getreden op 01.01.2012. Deze richtlijn heeft het toepassingsgebied uitgebreid tot alle vormen van belastingen en rechten, geheven door of ten behoeve van een lidstaat of zijn territoriale of staatkundige onderdelen, lokale overheden daaronder begrepen, dan wel ten behoeve van de EU.

Evolutie van de cijfers

Sinds januari 2012 worden de verzoeken om bijstand uitsluitend ingediend door middel van de applicatie E-forms Editor, ontwikkeld door de Europese commissie, die onder andere toelaat automatisch de Europese uitvoerbare titel aan te leggen. De toepassing van Richtlijn 2010/24/EU zal pas concreet meetbaar zijn na een inloopperiode van ongeveer 2 jaar.