Aanzienlijke milieugevolgen door het vervoer van goederen, andere waren en materialen die door de organisatie in het kader van haar activiteit worden gebruikt en door het vervoer van haar personeelsleden

GRI 4.0 – EN30

Op 31 december 2014 had de FOD Financiën 731 voertuigen, tegen 723 in 2013 en 729 in 2012.

Voor het reële brandstofverbruik hebben we ons gebaseerd op de facturen van 2012, 2013 en 2014. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de hoeveelheden benzine en diesel.

  2012 2013 2014
 

Verbruik in liter

Kost in euro incl. btw

Verbruik in liter

Kost in euro incl. btw

Verbruik in liter

Kost in euro incl. btw
Benzine 181.345 288.601 168.425 260.663 168.780 247.899
Diesel

419.084

581.685 581.685 495.145 325.396 414.745

Voor het jaar 2014 is het benzineverbruik bij de FOD licht gestegen met 0,2% in vergelijking met 2013 en is de kost gedaald met 4,9%.  Het dieselverbruik is met 12,4% gedaald (vermindering van de kost met 16,2%).

De 'CO2-gids van de auto 2011-2012' leert ons het volgende:

  • benzine: 2.300 g CO2 per liter
  • diesel: 2.688 g CO2 per liter

Op basis van die informatie kunnen we afleiden dat onze CO2-uitstoot 1.386.432 kg bedroeg in 2013 en 1.262.858 kg in 2014. We registreren dus een daling van de CO2-uitstoot van 8,91% van onze dienstvoertuigen tijdens hun verplaatsingen.

Nog enkele bijkomende cijfers voor 2012, 2013 en 2014:

  2012 2013 2014
Aantal buitenlandse dienstopdrachten 699 opdrachten (274 met de trein, 20 met de auto en 405 met het vliegtuig) 721 opdrachten (315 met de trein, 41 met de auto en 365 met het vliegtuig) 716 opdrachten (377 met de trein, 20 met de auto en 319 met het vliegtuig)
Aantal uitgedeelde treinbiljetten 81.500 biljetten1 57.000 biljetten1 50.350 biljetten1

1 Opmerking: volgens de NMBS komt één biljet overeen met ± 60 kilometer

 

Ook al blijft het aantal opdrachten in het buitenland min of meer op hetzelfde peil, de FOD Financiën blijft zich inspannen om de opdrachten met het vliegtuig te beperken. In 2014 zijn ze gedaald met 12,6% ten aanzien van 2013 en met 21,23% in vergelijking met 2012.