Agentschap van de Schuld

In deel I van het Jaarverslag 2014 van de federale Staatsschuld, gepubliceerd door het Agentschap van de Schuld, wordt aandacht besteed aan de evolutie van de Belgische economie en van de overheidsfinanciën. Deel II handelt over het financieringsbeleid in 2014 en de verschillende financiële instrumenten van de Schatkist. Tot slot wordt in deel III dieper ingegaan op de strategische aandachtspunten van 2014.