Deposito- en Consignatiekas

De opdracht van de Deposito- en Consignatiekas (DCK), die werd opgericht in de schoot van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën, bestaat uit het ontvangen, beheren en teruggeven van derdengelden. Sinds 2005 werden enkele nieuwe bevoegdheden door de wetgever aan de DCK toevertrouwd, nl. de Slapende tegoeden, de Dematerialisatie van effecten aan toonder, het Bijzonder Beschermingsfonds en het Resolutiefonds. U kan er meer over lezen in het Jaarverslag 2014 van de Deposito- en Consignatiekas.