Fiscale Bemiddelingsdienst

In 2014 heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst 3.546 nieuwe aanvragen ontvangen. In tot meer dan 70% van de gevallen komt de dienst tot een bemiddelde oplossing. De Fiscale Bemiddelingsdienst staat in zijn jaarverslag 2014 stil bij de behaalde resultaten, de impact van de fiscale bemiddeling en de geformuleerde aanbevelingen.