AA Fiscaliteit

1.1.1 - Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/111-inkomstenbelastingen-belastingplichtigen
Inkomstenbelastingen - Belastingplichtigen
  Aanslagjaar 2012
Toestand op 31.12.2012
Aanslagjaar 2013
Toestand op 31.12.2013
Aanslagjaar 2014
Toestand op 31.12.2014
PB loontrekkers 6.114.702 6.016.891 5.980.154
PB bedrijfsleiders 280.579 294.867 309.733
PB zelfstandigen 513.291 518.580 547.118
Totaal PB1 6.908.572 6.830.338 6.837.005
VenB2 493.327 510.812 480.784 
BNI natuurlijke personen 61.526 74.612 80.973
BNI vennootschappen2 10.284 9.973 10.172 
RPB2 93.031 94.989 98.035

1In de personenbelasting (PB) komt een belastingplichtige overeen met een te behandelen aangifte. Een gezamenlijke aangifte komt dus overeen met één belastingplichtige.

2 In 2014 werd de nieuwe toepassing BIZTAX in gebruik genomen. Alle aangiften VenB, RPB en BNI-ven van het aanslagjaar 2014 werden via BIZTAX behandeld.

Zoals vaak het geval is wanneer een nieuwe toepassing in gebruik wordt genomen, ging de start gepaard met een aantal moeilijkheden. De statistische gegevens konden daardoor niet op 31.12.2014 worden opgehaald, maar wel op 30.06.2015.

De migratie van de gegevens naar deze nieuwe toepassing ging ook gepaard met een uitzuivering van het repertorium van de belastingplichtigen. Dat verklaart de daling van het aantal belastingplichtigen in de VenB voor het aanslagjaar 2014.

1.1.2 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per belasting

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/112-inkomstenbelastingen-ingediende-aangiften-en-niet-indieners-belasting
Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per
belasting
  Aanslagjaar 2012
Toestand op 30.06.2013
Aanslagjaar 2013
Toestand op 30.06.2014
Aanslagjaar 2014
Toestand op 31.12.20141
Aantal in te dienen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Aantal te behandelen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Aantal te behandelen aangiften Aantal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften
PB 6.269.907 6.037.449 232.458 3,71% 6.829.220 6.619.419 209.801 3,07% 6.837.005 6.618.569 218.436 3,19%
VenB2 462.150 437.058 25.092 5,43% 518.988 474.575 44.413 8,56% 480.651 458.679 21.972 4,57%
BNI natuurlijke
personen3
59.670 47.643 12.027 20,16% 77.272 55.276 21.996 28,47% 80.973 56.357 24.616 30,40%
BNI vennootschappen2 9.818 7.505 2.313 23,56% 10.493 8.132 2.361 22,50% 7.634 7.268 366 4,79%
RPB2 92.687 88.101 4.586 4,95% 95.967 90.848 5.119 5,33% 88.896 88.294 602 0,68%

1 Het aanslagjaar 2014 eindigt op 30.06.2015. Daardoor zijn de aangiften waarvoor de termijn na 31.12.2014 valt niet opgenomen in de in te dienen aangiften.

2 In 2014 werd de nieuwe toepassing BIZTAX in gebruik genomen. Alle aangiften VenB, RPB en BNI-ven van het aanslagjaar 2014 werden via BIZTAX behandeld.

Zoals vaak het geval is wanneer een nieuwe toepassing in gebruik wordt genomen, ging de start gepaard met een aantal moeilijkheden.

De statistische gegevens konden daardoor niet op 31.12.2014 worden opgehaald, maar de gegevens opgenomen in deze tabel geven de toestand weer op 30.06.2015.

3 Vanaf aanslagjaar 2013 wordt een nieuwe telwijze gehanteerd die de verhoging van het aantal in te dienen aangiften verklaart.

1.1.3 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per gewest

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/113-inkomstenbelastingen-ingediende-aangiften-en-niet-indieners-gewest
Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften en niet-indieners per gewest
Aanslagjaar 2014 Toestand op 31.12.2014
Belasting Gewest Aantal tijdig ingediende aangiften % tijdig ingediende aangiften Aantal laattijdig ingediende aangiften % laattijdig ingediende aangiften Totaal aantal ingediende aangiften % totaal ingediende aangiften Aantal niet ingediende aangiften % niet ingediende aangiften Totaal aantal in te dienen aangiften op 31.12.2014 Geografische verdeling
PB loontrekkers en bedrijfsleiders Vlaams Gewest 3.354.788 95,67% 71.617 2,04% 3.426.405 97,71% 80.264 2,29% 3.506.669 56%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 653.067 89,49% 26.885 3,68% 679.952 93,17% 49.808 6,83% 729.760 12%
Waals Gewest 1.924.568 93,72% 54.829 2,67% 1.979.397 96,39% 74.061 3,61% 2.053.458 33%
Totaal nationaal 5.932.423 94,32% 153.331 2,44% 6.085.754 96,75% 204.133 3,25% 6.289.887  
PB zelfstandigen Vlaams Gewest 302.095 94,93% 10.104 3,18% 312.199 98,11% 6.015 1,89% 318.214 58%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 44.418 92,00% 1.735 3,59% 46.153 95,60% 2.126 4,40% 48.279 9%
Waals Gewest 167.547 92,76% 6.916 3,83% 174.463 96,59% 6.162 3,41% 180.625 33%
Totaal nationaal 514.060 93,96% 18.755 3,43% 532.815 97,39% 14.303 2,61% 547.118  
Totaal PB Vlaams Gewest 3.656.883 95,61% 81.721 2,14% 3.738.604 97,74% 86.279 2,26% 3.824.883 56%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 697.485 89,65% 28.620 3,68% 726.105 93,33% 51.934 6,67% 778.039 11%
Waals Gewest 2.092.115 93,65% 61.745 2,76% 2.153.860 96,41% 80.223 3,59% 2.234.083 33%
Totaal nationaal 6.446.483 94,29% 172.086  2,52% 6.618.569 96,81% 218.436 3,19% 6.837.005  
VenB Vlaams Gewest 270.996 90,62% 19.897 6,65% 290.893 97,27% 8.158 2,73% 299.051 62%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 54.845 79,64% 7.009 10,18% 61.854 89,82% 7.008 10,18% 68.862 14%
Waals Gewest 94.827 84,11% 11.105 9,85% 105.932 93,96% 6.806 6,04% 112.738 23%
Totaal nationaal 420.668 87,52% 38.011 7,91% 458.679 95,43% 21.972 4,57% 480.651  
RPB Vlaams Gewest 33.773 78,59% 8.954 20,84% 42.727 99,43% 244 0,57% 42.971 48%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13.177 77,16%/td> 3.637 21,30% 16.814 98,45% 264 1,55% 17.078 19%
Waals Gewest 21.868  75,81% 6.885 23,87% 28.753 99,67% 94 0,33% 28.847 32%
Totaal nationaal 68.818 77,41% 19.476 21,91% 88.294 99,32% 602 0,68% 88.896  
BNI vennootschappen Totaal 5.774 75,64% 1.494 19,57% 7.268 95,21% 366 4,79% 7.634 n.v.t.
BNI natuurlijke personen Totaal 55.825 69% 532 1% 56.357 69,60% 24.616 30,40% 80.973 n.v.t.

1.1.4 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften per kanaal en per gewest

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/114-inkomstenbelastingen-ingediende-aangiften-kanaal-en-gewest
Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften per kanaal en per gewest
Aanslagjaar 2014
Belasting Gewest Aantal papieren aangiften % papieren aangiften Aantal elektronische aangiften % elektronische aangiften Aantal VVA's % VVA's Totaal aantal ontvangen aangiften Geografische verdeling
PB loontrekkers en bedrijfsleiders Vlaams Gewest 624.752 18% 1.778.711 52% 1.022.942 30% 3.426.405 56%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 135.579 20% 286.990 42% 257.383 38% 679.952 11%
Waals Gewest 412.396 21% 852.390 43% 714.611 36% 1.979.397 33%
Totaal nationaal 1.172.727 19% 2.918.091 48% 1.994.936 33% 6.085.754 100%
PB zelfstandigen Vlaams Gewest 37.987 12% 274.212 88%     312.199 59%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7.649 17% 38.504 83%     46.153 9%
Waals Gewest 31.846 18% 142.617 82%     174.463 33%
Totaal nationaal 77.482 15% 455.333 85%     532.815 100%
Totaal PB Vlaams Gewest 662.739 18% 2.052.923 55% 1.022.942 27% 3.738.604 56%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 143.228 20% 325.494 45% 257.383 35% 726.105 11%
Waals Gewest 444.242 21% 995.007 46% 714.611 33% 2.153.860 33%
Totaal nationaal 1.250.209 19% 3.373.424 51% 1.994.936 30% 6.618.569 100%
VenB Vlaams Gewest 3.061 1% 287.832 99%     290.893 63%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.132 2% 60.722 98%     61.854 13%
Waals Gewest 3.081 3% 102.851 97%     105.932 23%
Totaal nationaal 7.274 2% 451.405 98%     458.679 100%
RPB Vlaams Gewest 28.126 66% 14.601 34%     42.727 9%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10.406 62% 6.408 38%     16.814 4%
Waals Gewest 22.212 77% 6.541 23%     28.753 6%
Totaal nationaal 60.744 69% 27.550 31%     88.294 19%
BNI vennootschappen Totaal 3.900 54% 3.368  46%     7.268 n.v.t.

De BNI natuurlijke personen is momenteel nog niet opgenomen in de geautomatiseerde statistieken.

De elektronische aangiften PB zijn ingediend via Tax-on-web (burgers, mandatarissen, ambtenaren).

De elektronische aangiften VenB, RPB en BNI vennootschappen zijn ingediend via de toepassing BIZTAX.

1.1.5 - Inkomstenbelastingen - Voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) in de PB

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/115-inkomstenbelastingen-voorstellen-van-vereenvoudigde-aangifte-vva-de-pb
Inkomstenbelastingen - Inkohiering van de voorstellen van
vereenvoudigde aangifte (VVA) in de PB
  Aanslagjaar 2012 Aanslagjaar 2013 Aanslagjaar 2014
VVA ingekohierd
zonder wijziging
1.388.849 1.397.219 1.873.479
VVA ingekohierd
na wijziging
74.926 78.570 143.737
Totaal ingekohierde VVA's 1.463.775 1.475.789 2.017.216

Sommige belastingplichtigen krijgen een vooraf ingevuld voorstel van vereenvoudigde aangifte en dienen dus geen andere aangifte in te dienen. Als de belastingplichtige akkoord gaat met het voorstel, moet hij niets meer doen. Als hij niet akkoord is stuurt hij zijn wijzigingen naar de administratie.

De inkohiering wordt gevestigd van zodra een aangifte behandeld is, waarna de belastingplichtige een aanslagbiljet ontvangt. De inkohiering gebeurt dus automatisch en centraal voor de voorstellen van vereenvoudigde aangifte die niet gewijzigd moesten worden.

1.1.6 - Inkomstenbelastingen - Automatische inkohieringen van de aangiften

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/116-inkomstenbelastingen-automatische-inkohieringen-van-de-aangiften
Aantal automatische inkohieringen
  2012 2013 2014
PB loontrekkers 4.188.821 4.243.784 4.324.704
PB bedrijfsleiders 137.303 166.200 171.314
PB zelfstandigen 232.560 274.153 325.162
Totaal PB 4.558.684 4.684.137 4.821.180
VenB 330.204 293.140 374.302

De inkohiering wordt gevestigd van zodra een aangifte behandeld is, waarna de belastingplichtige een aanslagbiljet ontvangt.

De automatische inkohieringen gebeuren centraal. Deze tabel heeft betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar.

Het aantal automatische inkohieringen is niet van toepassing voor BNI natuurlijke personen, BNI vennootschappen en RPB.

1.1.7 - Inkomstenbelastingen - Inkohieringen van de PB-aangiften: verdeling van de aanslagen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/117-inkomstenbelastingen-inkohieringen-van-de-pb-aangiften-verdeling-van-de-aanslagen

1.1.7 - Inkomstenbelastingen - Inkohieringen van de PB-aangiften: verdeling van de aanslagen

Inkomstenbelastingen - Inkohieringen van de PB-aangiften: verdeling van de aanslagen
  Aanslagjaar 2012
31.12.2012
Aanslagjaar 2013
31.12.2013
Aanslagjaar 2014
31.12.2014
Positieve aanslagen 1.157.469 1.230.282 923.392
Aanslagen met saldo 0 1.120.087 1.064.270 1.067.016
Negatieve aanslagen 2.690.767 2.697.856 2.317.067
Totaal 4.968.323 4.992.408 4.307.475

Een positieve aanslag is een belastingsaldo dat de belastingplichtige moet betalen (vermeld op zijn aanslagbiljet).

Een negatieve aanslag is een terugbetaling aan de belastingplichtige (vermeld op zijn aanslagbiljet).

Een aanslag met saldo nul betekent dat de belasting gelijk is aan 0. De belastingplichtige moet dus geen belasting betalen en krijgt geen terugbetaling.

1.1.8 - Inkomstenbelastingen - Dienstverlening aan andere federale overheidsdiensten, ministeries en instanties

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/118-inkomstenbelastingen-dienstverlening-aan-andere-federale-overheidsdiensten-ministeries-en
Inkomstenbelastingen - Dienstverlening aan andere federale overheidsdiensten, ministeries en instanties
Aantal door de AAFisc afgeleverde attesten 2012 2013 2014
Attesten op papier 6.375 5.920 *
Attesten op magnetische informatiedrager - maximumfactuur1 2.405.624 2.410.536 *
Attesten op magnetische informatiedrager - andere gevallen2 1.467.878 1.402.509 *
Totaal attesten op magnetische informatiedrager 3.873.452 3.813.045 *

Attesten zijn documenten die burgers vragen om beurzen, subsidies of andere tegemoetkomingen van een andere overheidsdienst aan te vragen (inkomstenattest, kopie van aanslagbiljet...).

1 Maximumfactuur: zorgt ervoor dat een gezin jaarlijks voor gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald bedrag. Dat bedrag hangt af van het inkomen. Om die sociale wetgeving te kunnen toepassen vraagt het RIZIV massaal om inlichtingen over de inkomsten van de personen die eventueel recht hebben op die maximumfactuur. Het is een automatisch systeem tussen de FOD Financiën en het RIZIV.

2 Andere gevallen: wekelijkse aanvragen van attesten door huisvestingsmaatschappijen, behandeld per mail in afwachting van een webservice.

* Sinds 2014 worden de gegevens die vroeger opgenomen waren op de attesten via een webservice geleverd. Er zijn dus geen statistieken meer voor deze tabel.

1.1.9 - Btw - Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/119-btw-aantal-btw-belastingplichtigen-en-voor-btw-doeleinden-geidentificeerde-niet
Btw - Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen
  2012 2013 2014
Btw-belastingplichtigen die maandelijks een aangifte moeten indienen (a) 95.497 95.930 92.430
Btw-belastingplichtigen die een gewone driemaandelijkse aangifte moeten indienen 566.398 578.843 575.344
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en onderworpen zijn aan een forfait 20.613 19.075 17.762
Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte moeten indienen en eveneens onderworpen zijn aan de bijzondere landbouwregeling 510 481 460
Totaal btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte indienen (b) 587.521 598.399 593.566
Personen die bijzondere aangiften moeten indienen1 (c) 3.317 3.787 4.475
Btw-belastingplichtigen vrijgesteld van het indienen van periodieke aangiften en die geen bijzondere aangiften moeten indienen2 (d) 133.528 141.504 141.887
Totaal (a, b, c, d) 819.863 839.620 832.358

1 Cfr. artikel 25ter, § 1 van het Btw-Wetboek. De toename in 2014 kan verklaard worden door het feit dat er meer btw-plichtigen onderworpen waren aan de vrijstellingsregeling na het optrekken van de omzetdrempel van 1.580 euro naar 15.000 euro op 1 april 2014.

Overschrijding van de drempel: wanneer in het lopende kalenderjaar het bedrag van de verrichtte intracommunautaire verwervingen 11.200 euro (exclusief btw) overschrijdt, zijn die verwervingen, onder de door de wettelijke bepaling voorziene voorwaarden, in België aan de belasting onderworpen.

Lichting van de optie: de wet voorziet dat btw-belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om al hun intracommunautaire verwervingen aan de btw in België teonderwerpen.

2 De personen die geen aangifte moeten indienen:

  • btw-belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (artikel 57 van het Btw-Wetboek)
  • btw-belastingplichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling (artikel 56, §7; 2 van het Btw-Wetboek)
  • btw-belastingplichtigen wiens handelingen zijn vrijgesteld, o.a. dokters en tandartsen (artikel 44 van het Btw-Wetboek)
  • gefailleerde btw-belastingplichtigen (onderworpen aan een bijzonder regime)
  • niet-belastingplichtige rechtspersonen

1.1.10 - Btw - Ingediende aangiften

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1110-btw-ingediende-aangiften
Btw - Ingediende aangiften
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Maandelijkse aangiften 1.131.321 1.145.000 1.125.212
Trimestriële aangiften 2.306.459 2.327.838 2.373.664
Afgehandelde en geregistreerde bijzondere aangiften1 3.712 4.629 5.840
Totaal ingediende btw-aangiften 3.441.492 3.477.467 3.504.716

1 Dit zijn de bijzondere aangiften die slaan op de intracommunautaire verwervingen verricht door sommige btw-belastingplichtigen die niet gehouden zijn tot het indienen van periodieke aangiften, of door sommige niet-belastingplichtige rechtspersonen.

1.1.11 - Btw - Ingediende en behandelde aangiften per kanaal

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1111-btw-ingediende-en-behandelde-aangiften-kanaal
Btw - Ingediende en behandelde aangiften per kanaal
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Elektronische aangiften via Intervat1 3.329.700 3.376.664 3.403.147
Gescande papieren aangiften 53.954 49.299 49.140
Papieren aangiften manueel geïncodeerd via STIR-btw2 54.126 46.875 46.589

1 Intervat is de toepassing waarmee btw-plichtigen hun btw-aangiften elektronisch kunnen indienen.

2 STIR-btw is de interne toepassing om btw-aangiften die ingediend werden via Intervat, gescand of manueel in de toepassing ingegeven werden, te beheren en te behandelen.

3Voor deze tabel: de aangiften zijn de ingediende maandelijkse en trimestriële aangiften.

1.1.12 - Btw - Aantal gecreëerde bijzondere rekeningen wegens niet-indiening

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1112-btw-aantal-gecreeerde-bijzondere-rekeningen-wegens-niet-indiening
Btw - Aantal gecreëerde bijzondere rekeningen wegens niet-indiening btw-aangiften
  2012 2013 2014
Bijzondere rekeningen 45.823 47.022 42.341

Een bijzondere rekening wordt opgemaakt wanneer een btw-plichtige geen btw-aangifte indient. Via de bijzondere rekening worden zijn aan te zuiveren schulden opgevolgd en worden de boetes verbonden aan bijzondere rekeningen toegepast.

De daling van het aantal bijzondere rekeningen is het resultaat van de combinatie van meerdere maatregelen:

  • de verhoging van het barema van de boeten voor laattijdige indiening en voor gebrek aan betaling en laattijdige betaling van kracht vanaf juli 2012 (maar pas effectief toegepast vanaf begin 2013);
  • dankzij het opstarten van een gestructureerde samenwerking met de opsporingsdiensten die zo snel mogelijk proberen de ontbrekende aangiften op te halen en de heractivering van de lijst voor het voorkomen van op nul zetting (lijst 694), konden de diensten nog een laatste keer de in gebreke blijvende btw-plichtigen contacteren voor de op nul zetting van de btw-rekening-courant en dus van de vestiging van de bijzondere rekening.

1.1.13 - Btw - Validering door de AA Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstelling (art. 42, § 3 van het btw-wetboek) - Diplomatieke missies, internationale organisaties en strijdkrachten

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1113-btw-validering-door-de-aa-fiscaliteit-van-aanvragen-om-btw-vrijstelling-art-42-ss-3-van-het-btw
Btw - Validering door de AA Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstelling (art. 42, §3 van het btw-wetboek) - Diplomatieke missies, internationale organisaties en strijdkrachten
Soorten gebruik Soorten aankopen   2012 2013 2014
Officieel gebruik Aankopen in België1 Aantal gevalideerde documenten 4.212 4.450 4.235
Bedrag van de aankopen zonder btw € 15.743.816 € 12.570.422 € 15.736.459
Doorlopende leveringen2 1.617 692 59
Aankopen in een andere EU-lidstaat Aantal gevalideerde documenten 1.879 1.873 1.785
bedrag van de aankopen zonder btw4 € 96.938.848 € 33.481.519 € 12.380.287
Ontslag van visum - Aankopen in België3 Aantal meegedeelde transacties 11.548 24.320 27.331
Bedrag van de aankopen zonder btw € 139.262.326 € 207.037.988 € 242.448.076
Ontslag van visum - Aankopen in een andere EU-lidstaat3 Aantal meegedeelde transacties 2.887 5.944 6.205
Bedrag van de aankopen zonder btw € 457.846.329 € 602.423.412 € 325.898.285
VATVEE Aankopen in België6 Aantal meegedeelde transacties     1.324
Bedrag van de aankopen zonder btw     € 771.614
Persoonlijk gebruik Aankopen in België1 Aantal gevalideerde documenten 4.471 4.694 4.541
Bedrag van de aankopen zonder btw € 12.082.534 € 13.562.447 € 12.042.149
Aankopen in een andere EU-lidstaat Aantal gevalideerde documenten 6.082 6.467 6.443
Bedrag van de aankopen zonder btw € 11.519.803 € 11.427.843 € 12.696.637
VATVEE Aankopen in België6 Aantal meegedeelde transacties     17.533
Bedrag van de aankopen zonder btw     € 9.514.720
VATVEE Aankopen in een andere lidstaat6 Aantal meegedeelde transacties     11
Bedrag van de aankopen zonder btw     € 10.548
Officieel en persoonlijk gebruik Aankopen van brandstof in België voor motorvoertuigen5 Levering van brandstoffen voor motorvoertuigen - gevalideerde transacties 197.732 131.774 174.627
Bedrag van de aankopen zonder btw en accijnzen € 13.623.232 € 8.831.956 € 11.160.300
Totaal alle soorten gebruik Totaal aantal gevalideerde documenten en transacties 230.428 180.214 244.094
Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in België € 180.711.909 € 242.002.813 € 291.673.318
Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in andere EU-lidstaat € 566.304.980 € 647.332.775 € 350.985.757

1 Voor de 'Aankopen in België' zijn gegevens beschikbaar van de aankopen door buitenlandse strijdkrachten van de NAVO, SHAPE en hun leden. Er werd van start gegaan met een elektronische validatie van aankopen voor persoonlijk gebruik door de personeelsleden van de diplomatieke zendingen (zie opmerking 6). Maar de vrijstellingen voor diplomatieke missies en hun leden zijn niet afhankelijk van een validering tenzij voor officiële recepties en leveringen van voertuigen.

2 Doorlopende leveringen zijn de leveringen van water, gas, elektriciteit, en de diensten van telecommunicatie en teledistributie. De vermindering is te wijten aan een wijziging in de procedure waardoor er geen validatie van een document meer is vereist behalve voor nieuwe contracten.

3 Ontslag van visum: het gaat hier om 15 internationale organisaties die gemachtigd werden een vereenvoudigde procedure toe te passen voor de toepassing van de vrijstelling op voorwaarde dat ze aan de administratie een overzicht bezorgen van alle aankopen in België en in een andere EU-lidstaat.

4 De daling van de aankopen in een andere lidstaat is te verklaren door het gestegen gebruik van het ontslag van visum vanaf 2013 waardoor internationale organisaties3 hun aankopen buiten België niet meer moeten laten valideren maar een zelfcertificering hebben gekregen.

5 Sinds 2011 worden ook cijfers meegedeeld voor de leveringen van brandstof voor motorvoertuigen gebruikt door diplomatieke missies en hun personeel. De validering van die transacties gebeurt op een geautomatiseerde wijze.

6 Het gaat om een niew wijze van elektronische validatie van de vrijstellingen dat op termijn de aanvragen voor vristelling 450 (officiëel gebruik) en 451 (privé gebruik) zal vervangen.

1.1.14 - Voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en diverse fiches

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/1114-voorheffingen-met-de-inkomstenbelastingen-gelijkgestelde-belastingen-en-diverse-fiches
Voorheffingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en diverse fiches
  2012 2013 2014
Onroerende voorheffing Aantal aanslagbiljetten 1.838.365 1.847.445 1.862.902
Verkeersbelasting1 Geautomatiseerde voertuigen - Aantal verzonden uitnodigingen tot betaling2 2.713.787 2.526.249 474.704
Niet-geautomatiseerde voertuigen - aantal ingediende aangiften 129.301 126.800 11.082
Niet-geautomatiseerde voertuigen - aantal uitgereikte fiscale kentekens 130.089 128.024 11.534
Belasting op de inverkeerstelling Aantal inschrijvingen2 638.305 524.851 146.492
Eurovignet Aantal geleverde Eurovignetten2 27.221 26.099 5.296
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Aantal uitgereikte kentekens3 25.520 26.224 28.070
Aangiften bedrijfsvoorheffing Aantal geregistreerd door de ontvangkantoren 45.853 26.508 39.002
Aantal geregistreerd via internet (Finprof)4 5.544.627 5.494.554 5.790.009
Totaal aantal 5.590.480 5.521.062 5.829.011
Roerende voorheffing Aantal aangiften 145.614 173.480 197.099
Belcotaxfiches5 Aantal 30.625.814 31.583.718 29.594.017

1 De uitnodigingen tot betaling van de verkeersbelasting bevatten eveneens de uitnodigingen tot betaling van de belasting op de inverkeerstelling.

2 Vanaf 2014 is de FOD Financiën enkel nog bevoegd voor de voertuigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De cijfers over de verkeersbelasting, voor niet-geautomatiseerde voertuigen en voor het Eurovignet vertonen dus een sterke daling ten opzichte van de vorige jaren.

3 De FOD Financiën int enkel nog de belasting op de automatische ontspanningstoestellen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Gewest. Het Waals Gewest doet dat nu zelf.

4 Dankzij het systeem Finprof kunnen alle belastingplichtigen hun aangiften in de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks via internet indienen. Het doel van dit systeem is enerzijds te late indieningen van aangiften en onjuiste of onvolledige aangiften te vermijden en anderzijds het aantal papieren aangiften te verminderen.

5 Dankzij Belcotax-on-web zijn de inkomstenfiches onmiddellijk via elektronische weg beschikbaar.