De AAII heeft de dienst Debt Relationship Management opgericht om belastingen te innen via telefoon

In 2014 werd alles in gereedheid gebracht opdat de dienst Debt Relationship Management (DRM) van start zou kunnen gaan op 1 januari 2015. Deze dienst van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) neemt telefonisch contact op met belastingplichtigen die een betaalachterstand hebben voor bedrijfsvoorheffing en btw. De belastingplichtigen worden geselecteerd dankzij het dataminingmodel ‘Iris’, dat speciaal hiervoor werd ontwikkeld.

De datacreatie van het dataminingmodel ‘Iris’ werd georganiseerd tussen november 2013 en mei 2014. Alle ontvangkantoren (bedrijfsvoorheffing en btw) werden hiervoor ingeschakeld. Ze belden tijdens deze periode naar schuldenaars voor er kosten werden gemaakt en echte vervolgingsacties werden ondernomen. De resultaten tijdens deze datacreatie waren verbluffend. Voor btw betekende dit een winst van 6% en voor bedrijfsvoorheffing ligt dit cijfer maar liefst rond de 27%. Deze goede resultaten werden behaald op basis van oproepen naar een aselecte steekproef van schuldenaars, zonder profielselectie.

Het dataminingmodel ‘Iris’ staat toe, op basis van verschillende gegevens, om de profielen te identificeren die bereid zijn hun BV- en btw schulden te betalen na telefonisch contact. De dienst DRM belt natuurlijk enkel naar deze belastingplichtigen die, volgens het model, zullen betalen.