De Administratie IEFA heronderhandelde het Akkoord van de vertegenwoordiging van de landen van de kiesgroep binnen de Wereldbankgroep die mede wordt geleid door België

In de loop van 2014 heeft de Administratie  Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (IEFA) de onderhandelingen over een nieuw rotatieakkoord voor de posten binnen de Wereldbankkiesgroep, waarvan België de leiding heeft, voortgezet en afgerond.

Voorheen verdeelden België en Oostenrijk de post van bestuurder op gelijke wijze onder elkaar. Vanaf nu en voor de volgende tien jaar delen België, Turkije en Oostenrijk deze functie volgens de volgende verdeelsleutel: 4-4-2. Deze nieuwe verdeling ten koste van België en Oostenrijk vloeit voort uit een herschikking van het aandeelhouderschap, beslist in 2010, die de bedoeling had de opkomende landen, waaronder Turkije, meer vertegenwoordiging te bieden.

Het nieuwe akkoord heeft het ook mogelijk gemaakt de banden tussen België en de negen andere landen van de kiesgroep (Oostenrijk, Wit-Rusland, Hongarije, Kosovo, Groot-Hertogdom Luxemburg, Slovakije, Tsjechië, Slovenië en Turkije) te versterken.

Deze kiesgroep beschikt over een aanzienlijk aantal aandelen van de Wereldbank, die recht geven op een stemrecht van 5,17%. Hiermee is ze de belangrijkste kiesgroep na de Verenigde Staten (15,05%), Japan (8,14%) en China (5,26%).