De FOD Financiën moderniseert zijn ICT via een verbeteringsprogramma

Sinds meer dan tien jaar legt de FOD Financiën zich toe op een volledige modernisering van zijn ICT. Om er zich van te vergewissen dat de FOD Financiën klaar was om te beantwoorden aan de uitdagingen van de toekomst, werd in 2013 de opdracht gegeven voor een audit. Deze audit heeft aangetoond dat het potentieel van ICT nog niet al zijn ambities had waargemaakt.

Sinds 2014 werkt de FOD Financiën bijgevolg aan de realisatie van een transformatieprogramma dat zal lopen over de volgende vijf jaar. Dit programma baseert zich op 21 verbeteringstrajecten die zijn verdeeld over vijf grote blokken:

  • Project- en portfoliobeheer
  • efficiëntie van de ICT-processen, zoals o.a. de Servicedesk beter laten functioneren en incidenten beter beheren
  • ICT-dienstverlening
  • Architectuur
  • Strategie en governance

Van bepaalde verbeteringstrajecten verwacht men reeds resultaten in de loop van 2015. Van andere trajecten zullen de resultaten pas duidelijk worden op langere termijn.