De Koninklijke Munt heeft een hele reeks herdenkingsmunten geslagen en te koop aangeboden

De selectie van thema's verloopt volgens een vrij lange procedure. Op basis van voorstellen die worden gedaan door een groep van numismatische experten, maakt het Beheerscomité van de Koninklijke Munt van België keuzes, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Financiën. De finale keuze bepaalt het marketingplan.

In het licht van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog heeft de Koninklijke Munt een speciaal stuk van 2 euro uitgebracht. Het stuk draagt het officiële logo van de nationale herdenking evenals het beeld van een klaproos. De munten, waarvan de oplage 1,75 miljoen stukken bedroeg, werden in omloop gebracht in mei 2014.

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Rode Kruis in België heeft de Koninklijke Munt in september 2014 een 2 euromuntstuk uitgebracht met het welbekende embleem van het Rode Kruis. 225.000 munten werden in een speciale ‘coincard’ verpakt en 50.000 munten werden verpakt in standaard muntrolletjes om in omloop te worden gebracht. De verzamelaars hebben positief gereageerd op dit initiatief.

Om de 50ste verjaardag te vieren van de ontdekking van BEH-boson, werd een muntstuk ter ere van F. Englert, de Belgische Nobelprijswinnaar natuurkunde, op 4 november 2014 in zijn aanwezigheid geslagen. De voorzijde van het stuk toont zijn profielportret en dat van zijn intussen overleden collega R. Brout. Dit muntstuk is ook speciaal omdat het de beeltenis toont van een nog levende persoon die niet tot de koninklijke familie behoort. De nominale waarde op de achterzijde van het zilveren muntstuk is 5 euro.

Op 4 februari 2014 heeft koning Filip een bezoek gebracht aan de Koninklijke Munt. Hij heeft zelf een aantal muntpersen opgestart om zo de nieuwe muntstukken met zijn beeltenis te slaan. In totaal werden ongeveer 29 miljoen muntstukken in omloop gebracht. Het zijn voornamelijk muntstukken van 2 eurocent, 5 eurocent en 50 eurocent.