Directiecomité

Samenstelling van het Directiecomité van de FOD Financiën op 01.01.2015
Hans D’Hondt

Hans D’Hondt (nl)

Voorzitter

Hilde Aerts

Hilde Aerts (nl)

Adviseur-generaal belast met de leiding van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole en de Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie

Noël Colpin

Noël Colpin (nl)

Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen

Luc De Dobbeleer

Luc De Dobbeleer (nl)

Administrateur-generaal van de Inning en de Invordering

Philippe Jacquij

Christiaan Delaere (nl)

Directeur van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning

Wouter De Ryck

Wouter De Ryck (nl)

Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie

Christiaan Delaere

Philippe Jacquij (fr)

Administrateur-generaal van de Fiscaliteit a.i.

Marc Monbaliu

Marc Monbaliu (fr)

Administrateur-generaal van de Thesaurie

Frank Philipsen

Frank Philipsen (nl)

Administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie

Kurt Van Raemdonck

Kurt Van Raemdonck (nl)

Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie

Ivan Verborgh

Ivan Verborgh (fr)

Directeur van de Stafdienst Logistiek