1.1.13 - Btw - Validering door de AA Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstelling (art. 42, § 3 van het btw-wetboek) - Diplomatieke missies, internationale organisaties en strijdkrachten

Btw - Validering door de AA Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstelling (art. 42, §3 van het btw-wetboek) - Diplomatieke missies, internationale organisaties en strijdkrachten
Soorten gebruik Soorten aankopen   2012 2013 2014
Officieel gebruik Aankopen in België1 Aantal gevalideerde documenten 4.212 4.450 4.235
Bedrag van de aankopen zonder btw € 15.743.816 € 12.570.422 € 15.736.459
Doorlopende leveringen2 1.617 692 59
Aankopen in een andere EU-lidstaat Aantal gevalideerde documenten 1.879 1.873 1.785
bedrag van de aankopen zonder btw4 € 96.938.848 € 33.481.519 € 12.380.287
Ontslag van visum - Aankopen in België3 Aantal meegedeelde transacties 11.548 24.320 27.331
Bedrag van de aankopen zonder btw € 139.262.326 € 207.037.988 € 242.448.076
Ontslag van visum - Aankopen in een andere EU-lidstaat3 Aantal meegedeelde transacties 2.887 5.944 6.205
Bedrag van de aankopen zonder btw € 457.846.329 € 602.423.412 € 325.898.285
VATVEE Aankopen in België6 Aantal meegedeelde transacties     1.324
Bedrag van de aankopen zonder btw     € 771.614
Persoonlijk gebruik Aankopen in België1 Aantal gevalideerde documenten 4.471 4.694 4.541
Bedrag van de aankopen zonder btw € 12.082.534 € 13.562.447 € 12.042.149
Aankopen in een andere EU-lidstaat Aantal gevalideerde documenten 6.082 6.467 6.443
Bedrag van de aankopen zonder btw € 11.519.803 € 11.427.843 € 12.696.637
VATVEE Aankopen in België6 Aantal meegedeelde transacties     17.533
Bedrag van de aankopen zonder btw     € 9.514.720
VATVEE Aankopen in een andere lidstaat6 Aantal meegedeelde transacties     11
Bedrag van de aankopen zonder btw     € 10.548
Officieel en persoonlijk gebruik Aankopen van brandstof in België voor motorvoertuigen5 Levering van brandstoffen voor motorvoertuigen - gevalideerde transacties 197.732 131.774 174.627
Bedrag van de aankopen zonder btw en accijnzen € 13.623.232 € 8.831.956 € 11.160.300
Totaal alle soorten gebruik Totaal aantal gevalideerde documenten en transacties 230.428 180.214 244.094
Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in België € 180.711.909 € 242.002.813 € 291.673.318
Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in andere EU-lidstaat € 566.304.980 € 647.332.775 € 350.985.757

1 Voor de 'Aankopen in België' zijn gegevens beschikbaar van de aankopen door buitenlandse strijdkrachten van de NAVO, SHAPE en hun leden. Er werd van start gegaan met een elektronische validatie van aankopen voor persoonlijk gebruik door de personeelsleden van de diplomatieke zendingen (zie opmerking 6). Maar de vrijstellingen voor diplomatieke missies en hun leden zijn niet afhankelijk van een validering tenzij voor officiële recepties en leveringen van voertuigen.

2 Doorlopende leveringen zijn de leveringen van water, gas, elektriciteit, en de diensten van telecommunicatie en teledistributie. De vermindering is te wijten aan een wijziging in de procedure waardoor er geen validatie van een document meer is vereist behalve voor nieuwe contracten.

3 Ontslag van visum: het gaat hier om 15 internationale organisaties die gemachtigd werden een vereenvoudigde procedure toe te passen voor de toepassing van de vrijstelling op voorwaarde dat ze aan de administratie een overzicht bezorgen van alle aankopen in België en in een andere EU-lidstaat.

4 De daling van de aankopen in een andere lidstaat is te verklaren door het gestegen gebruik van het ontslag van visum vanaf 2013 waardoor internationale organisaties3 hun aankopen buiten België niet meer moeten laten valideren maar een zelfcertificering hebben gekregen.

5 Sinds 2011 worden ook cijfers meegedeeld voor de leveringen van brandstof voor motorvoertuigen gebruikt door diplomatieke missies en hun personeel. De validering van die transacties gebeurt op een geautomatiseerde wijze.

6 Het gaat om een niew wijze van elektronische validatie van de vrijstellingen dat op termijn de aanvragen voor vristelling 450 (officiëel gebruik) en 451 (privé gebruik) zal vervangen.