1.3.24 - Aantal akten verleden door de aankoopcomités van onroerende goederen

1.3.24 - Aantal akten verleden door de aankoopcomités van onroerende goederen

Aantal akten verleden door de aankoopcomités van onroerende goederen
Akten 2011 2012 2013 20141
Vervreemdingen 1.282 1.197 1.618 765
Minnelijke verwervingen 4.158 4.131 3.738 1.571
Andere 4.253 3.758 3.460 1.457
Totaal 9.693 9.086 8.816 3.793

1 Cijfers tot eind juni 2014 als gevolg van de overdracht van de bevoegdheden van de aankoopcomités naar de Gewesten vanaf 1 juli 2014.

 

Definities

Aantal vervreemdingen = totaal aantal akten verkoop + vestiging zakelijk rechten (exclusief 449 verkopen sociale koopwoningen in het Vlaamse Gewest = enkel instrumenterende derde).

Aantal minnelijk verwervingen = totaal aantal akten aankoop, aankoop onder voorbehoud, minnelijke onteigening, minnelijke onteigening onder voorbehoud van goedkeuring, gratis afstanden, ruil.

Andere = neerleggingsakten, volmachten, kwijtingen, handlichtingen...