1.3.6 - Aantal bezwaarschriften tegen het kadastrale inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

1.3.6 - Aantal bezwaarschriften tegen het kadastrale inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

Aantal bezwaarschriften tegen het kadastrale inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen
Rubriek 2012 2013 2014
Betekende KI 200.546 198.058 201.559
Bezwaarschriften tegen het KI 3.563 3.692 4.012
Behandelde bezwaarschriften 2.256 3.911 4.379
Arbitrages 29 13 1

In 2014 werd 61,69% van de ingediende bezwaarschriften tegen het betekend kadastraal inkomen behandeld binnen de termijn van 3 maanden na ontvangst. In 2013 werd 57,02% van de bezwaarschriften behandeld binnen de termijn. Ondanks een sterke stijging van de ingediende bezwaarschriften (+ 8,6%), werden er toch meer tijdig behandeld door de AAPD.