4.2.1 - Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering in 2014

Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering in 2014
  Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Hangende rechtszaken op 01.01.2014 2.774 91 1.534 4.399
Nieuwe rechtszaken 1.247 33 2.120 3.400
Afgehandelde rechtszaken 2.083 73 2.335 4.491
Hangende rechtszaken op 31.12.2014 1.972 133 1.203 3.308

De cijfergegevens van de AAII hebben enkel betrekking op rechtszaken waarbij een beroep wordt gedaan op de tussenkomst van een departementsadvocaat.

Wanneer er zich geen noemenswaardige moeilijkheden voordoen (zoals vaak het geval is bij insolventieprocedures), treedt de ontvanger zelf in rechte op en wordt het dossier statistisch niet als een rechtszaak gekwalificeerd.

De daling in het aantal nieuwe rechtszaken (3.400 in 2014 tegenover 4.473 in 2013) kan verklaard worden door het feit dat met de oprichting van de juridische diensten op 01/07/2014 de bevoegdheden van de vroegere juridische cellen (DB) en de gedingendiensten (btw), belast met de gerechtelijke geschillen en de gelijkwaardige diensten van de Niet-fiscale Invordering gegroepeerd werden. Bijgevolg wordt er nu slechts één dagvaarding uitgevaardigd voor zowel DB als btw, daar waar dit vroeger twee afzonderlijke rechtszaken waren. Bovendien wordt er sinds 1 juli 2014 een nieuwe datebank gebruik, de Workflow Verzoekschriften, waardoor er een correctie in de cijfergegevens is doorgevoerd.