AA Douane en Accijnzen

2.4.1 - Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/241-inbeslaggenomen-hoeveelheden-drugs
Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs
  2012 2013 2014
Cannabis Wiet/marihuana 4.893.228,70 g 6.058.302,20 g
220 stuks
8.596.360,0 g
Planten      
Zaden      
Hennep      
Hasjiesj 1.210.596,30 g 3.224.500,9 g 424.090,0 g
Cannabinoïde 5.500 g    
Totaal cannabis   9.282.803,10 g 9.020.450,0 g
Khat 829.800 g 629.689 g 1.569,470, 0 g
Héroïne 47.755,56 1.128.078,19 g 61.470, 0 g
Morfine      
Cocaïne 18.179.741,03 g 4.765.285,97 g 8.361.550, 0 g
Psychotrope stoffen Amphetamines 4.437 g 37.594,90 g 1.100,0 g
Andere 50.424,50 g   1.130,0 g
Stimulantia      
XTC   2019 stuks  4.800,0 g
1001 pièces
LSD   214 g 2.910,0 g
Methadon   145 g  
Psilocybine   214 g  
Paddo's (paddenstoelen) 180 g 145 g 63.699, 0 g

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.

2.4.2 - Hoeveelheden drugs gedetecteerd door de drugs en cash honden van de hondenbrigade

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/242-hoeveelheden-drugs-gedetecteerd-door-de-drugs-en-cash-honden-van-de-hondenbrigade
Hoeveelheden drugs gedetecteerd door de drugs en cash honden van de hondenbrigade
Soorten drugs 2012 2013 2014
Cannabis 33.433 g 653.513 g 2.740,13 g
Joint 61 stuks 37 stuks 28 stuks
Héroïne 1.896 g 233 g 3316,20 g
Cocaïne 828.287,10 g 173.118,20 g 1079 g
XTC (SPEED) 145,60 g 41,48 g 140 g
XTC 92 stuks 2.778,00 stuks 376 stuks
Amfetamine 122,60 g 12.287,50 g 1416,10 g
444 stuks
Metadon 0 stuk 0 stuk 14,0 g
Paddo's (paddenstoelen) 505,80 g 104,18 g 0
Haschich 0 g 0 g 252.828,00 g
Andere soorten drugs 0 g 1.616 g 118 g
1244 stuks
Totaal g gedetecteerd 864.390,80 g 840.913 g 261.651,43 g
Totaal gedetecteerde stuks 153 stuks 2.815 stuks 2092 pièces g
Hoeveelheid Cash door de cashhond (euros) € 9.000 € 324.140 89.000
17.000 Noorse Kroon

2.4.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/243-controles-uitgevoerd-door-de-eerstelijndiensten
Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
Aard van de aangifte
bij normale procedure
Aantal aangiften 2012 Aantal controles 2012 Aantal
overtredingen 2012
Aantal aangiften 2013 Aantal controles 2013 Aantal
overtredingen 2013
Aantal aangiften 2014 Aantal controles 2014 Aantal
overtredingen 2014
Invoer Aangiften onder een economische douaneregeling 1.252.254     1.332.413     1.901.576    
Andere aangiften Totaal andere aangiften       5.885.389     5.811.143    
Controle op documenten   65.420 406   66.507 349   46.665 496
Fysieke controle   34.857 2.423   39.353 5.126   38.345 10.552 
Oorsprongcertificaten 153.071     152.600      129.686    
Controle op documenten   71.385 45   75.608 116   38.566 216
Fysieke controle   1.715     1.032     1.056  
Uitvoer Met terugbetaling Totaal aangifte met terugbetaling 411     7      0    
Controle op documenten   385     6        
Fysieke controle   26 0   1        
Andere aangiften Totaal andere aangiften 10.050.453     11.886.426     12.398.362    
Controle op documenten   49.165 148   40.537 868   40.441 501
Fysieke controle   25.132 376   8.836 663   19.242 729
Oorsprongcertificaten Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten 57.392     90.483     92.274    
Controle op documenten   30.923 130   38.504 82   27.511 160
Fysieke controle   138     183        
Doorvoer Totaal aangiften doorvoer 1.785.225     2.376.667     2.414.889    
Fysieke controle doorvoer   48.192 4.128   42.854 3.918   34.067 3.360

Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:

GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots

Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots

Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens

Motorbrigades: controles op de openbare weg.

Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams

Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA

Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer

Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade

2.4.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/244-vastgestelde-inbreuken-door-de-opsporingsdiensten-2014
Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2014
Soort goederen Bedrag (euros) Aantal vaststellingen
Alcohol en sterkedrank 617.318 37
Minerale oliën 1.283.523 8
Tabak 11.315.875 54
Bieren 502.518 15
Niet-alcoholische bieren 290.697 38
Gegiste fruitdrank 22.734 25
Ecotaksen 14.911 10
Anderen accijnsdomeinen 216.602 26
Totaal accijnsdomeinen 14.264.179 213
Namaak tabak en sigaretten 45.119.302 13
Andere namaak 18.924 6
Handelsfraude met verklaring 217.363 17
Oorsprong en preferentiële regelingen 8.154.940 9
Landbouwbeleid 166.116 7
Internationale circulatie 0 0
Andere douanedomeinen 481 14
Totaal douanedomeinen 53.677.125 66
Totaal accijns- en douanedomeinen 67.941.304 279

Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.

Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.

2.4.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/245-aantal-controles-uitgevoerd-door-de-motorbrigades
Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
Beschijving 2012 2013 2014
Gefurfuroleerde gasolie Gecontroleerde voertuigen 90.188 81.425 105.315
Vastgestelde overtredingen 1.329 1.124 1.440
Eurovignetten1 Gecontroleerde voertuigen 30.985 27.516 1.601
Vastgestelde overtredingen 2.869 7.086 7
Vervoer van minerale oliën Gecontroleerde voertuigen 2.356 4.676 4.359
Vastgestelde overtredingen 51 23 65
Andere overtredingen rond accijnzen Vastgestelde overtredingen 91 107 165
Verkeersbelastingen1 Gecontroleerde voertuigen 43.798 39.635 3.141
Vastgestelde overtredingen 7.983 10.865 527
Btw proces-verbaal van vaststelling 0    
Vastegestelde overtredingen in garages 280 221 305
Bezoldigd vervoer Vastgestelde overtredingen 482 465 470
Diverse reglementeringen Vastgestelde overtredingen 13.550 12.379 11.210
Drugs Vastgestelde overtredingen 660 287 318

1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

2.4.6 - Vastegestelde en in beslag genomen hoeveelheden namaak

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/246-vastegestelde-en-beslag-genomen-hoeveelheden-namaak
Vastegestelde en in beslag genomen hoeveelheden namaak
Soort namaak 2012 2013 2014
Voedselproducten, alcohol en dranken 31 0 230.140
Parfums en cosmetica 255.308 484.000 191.991
Kleding en kledingaccessoires 71.637 78.814 256.587
Gsm met accessoires 5.237 7.298 78.656
Elektra- en informaticamateriaal 2.794 53.221 44.950
Cd, dvd, videocassettes 921 93 16.211
Uurwerken en sierraden 6.880 2.427 20.644
Speelgoed en games 67.955 26.728 144.467 + 4720 kg rainbow loom
Sigaretten in pakjes van 20 stuks 544.700 7.000.000 7.526.190
Geneesmiddelen 6.421 1.511.300 1.116
Andere goederen 170.430 311.621 248.735
Totaal 1.132.314 9.475.505 8.759.687 +4720 kg rainbow loom