De stichting NANAC zet de strijd tegen namaak en piraterij voort

De stichting NANAC (Neen Aan Namaak en Piraterij), opgericht in 2010 door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Internationale Kamer van Koophandel in België (IKK), verenigt gericht de actoren van de overheidssector en de privésector voor een meer doeltreffende bestrijding van namaak en piraterij.

Op 17 november 2014 werd de stichting zwaar getroffen door het overlijden van haar voorzitter en medeoprichter, Tony Baron Vandeputte. Als eerbetoon aan hem zetten alle partners samen met Noël Colpin, vice-voorzitter en medestichter, de opdracht van NANAC voort.

Naast een regelmatige informatie-uitwisseling, werd op 29 april 2014 een studiedag met een debat georganiseerd over de wijzigingen van de douanewetgeving met betrekking tot doorvoergoederen (Europese verordening 608/2013).

De stichting heeft aan tal van projecten gewerkt, waaronder een charter, de herziening van de website, informatiebrochures en een ruimere sensibiliseringscampagne.

De stichting ontmoet ook geregeld vertegenwoordigers van de overheden en van de ondernemingen om hen te sensibiliseren en om nieuwe samenwerkingsakkoorden tot stand te brengen.