Onderzoek van de cel cybersquad heeft geleid tot het sluiten van bijna 250 internetsites in België

Cybersquad
In 2014 heeft de cel cybersquad van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) in België 248 internetsites sluiten en 4 laten blokkeren. Ze heeft eveneens 157 dossiers overgedragen die opvolging vereisen van Belgische of buitenlandse partners.

Bovendien heeft de cel cybersquad deelgenomen aan een grootscheepse operatie van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Griekse douane administratie. De operatie was gericht op de handel via gewone post. Tijdens deze operatie, waarbij 70.000 namaakproducten in beslag werden genomen, stuurde de cel cybersquad1.200 brieven naar de personen die namaakproducten hadden besteld. Zo wou de cel inlichtingen verzamelen over de herkomst van de goederen (bv. de internetsite waarop de goederen werden besteld). Van de 1.200 brieven die werden verstuurd, werden er 800 beantwoord. Dat zijn positieve resultaten voor deze werkmethode. Ze zal dan ook vanaf maart 2015 systematisch worden toegepast.

Jammer genoeg is het niet enkel de namaakfraude die het internet treft.

Piraterij is eveneens een veelvoorkomend probleem. De internetsite www.time4popcorn.eu is één van de sites die in 2014 werd gesloten. Dit is een heel populaire streaming video-site met niet minder dan1,3 miljoen individuele bezoekers in de loop van de laatste 30 dagen dat de site online was 100.000 regelmatige gebruikers bevonden zich in Nederland en de Verenigde Staten. Om deze site te kunnen sluiten, contacteerden de douanediensten de verantwoordelijken van de domeinregistratie .eu. Zij hebben vastgesteld dat de gegevens niet correct waren geregistreerd en hebben op basis van non-conformiteit ten opzichte van de interne reglementering de site opgeheven.

Sinds januari 2015 breidt de cel cybersquad haar bevoegdheden uit en richt zij zich ook op de handel in verdovende middelen.

Handelspraktijken evolueren door het gebruik van het internet: de douane past zich aan

De laatste jaren zijn de handelspraktijken sterk gewijzigd. We maken voor onze aankopen steeds meer gebruik van het internet. De internethandel neemt jaarlijks met 10 tot 15 % toe. 90 % van de verzonden goederen die afkomstig zijn uit landen buiten Europa werden besteld via het internet. 50 % van deze verzendingen worden, om douanekosten te vermijden, frauduleus aangegeven of bevatten illegale goederen.

Er komen dagelijks duizenden pakketten in België binnen en het is onmogelijk om ze allemaal te controleren. Daarom moet de douane haar werkmethodes aanpassen. In het kader van de marktevolutie heeft de AAD&A op 1 september 2012 de cel cybersquadopgericht met als voornaamste taak de strijd aangaan met de onbeheersbare toename van de invoer van goederen op het internet.

De cel cybersquad doet onderzoek naar namaakfraude op het internet. Haar doelstelling is om de sites die illegale goederen verkopen via het internet te laten sluiten. Zo werd bijvoorbeeld de site www.247doc.be wegens de verkoop van namaakgeneesmiddelen gesloten.

Een website op het internet sluiten is niet voldoende! De douane voert ook een onderzoek om de personen achter deze websiteshen te identificeren. Zijn het Belgen ,dan volgt het parket de zaak verder op. Zo niet, werkt het cybersquadteam samen met zijn buitenlandse collega’s.