Bankonderzoeken

2.5.1 - Bankonderzoeken: aantal machtigingen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/251-bankonderzoeken-aantal-machtigingen
Bankonderzoeken: aantal machtigingen
  2012 2013 2014
Inkomstenbelastingen (AAFisc) 27 71 74
Inkomstenbelastingen (AABBI) 652 203 179
Btw (AAFisc) 46 28 30
Btw (AABBI) 99 195 163
Successierechten (AADP) 132 95 58
AAFisc

Voor de inkomstenbelastingen komt het aantal van 74 machtigingen overeen met het aantal keren dat de banken bevraagd zijn. Die aanvragen betroffen 65 belastingplichtigen (in geval van een gezamenlijke aanslag is elke echtgenoot/wettelijk samenwonende partner geteld als een anfzonderlijke belastingplichtige). Het spreekt voor zich dat voor eenzelfde belastingplichtige, verschillende financiële instellingen bevraagd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de btw: de banken zijn 30 bevraagd en het bankgeheim is voor 20 btw-plichtigen opgeheven.

AABBI

De AABBI-cijfers geven het aantal machtigingen weer per bank en per belastinpichtige waarvoor door de gewestelijk directeurs van de AABBI het recht van aanvraag tot inzage werd verleend. Uiteraard kunnen meerdere bankrekeningen bij dezelfde bankinstelling aan één belastingplichtige toebehoren.

Het recht tot inzage van de bankrekening van een belastingplichtige behoort tot het onderzoeksinstrumentarium dat ter beschikking staat van de AABBI-ambtenaren in hun strijd tegen fiscale fraude.

2.5.2 - Bedragen van vastgestelde verzuimen in de aangiften van nalatenschap en van bijkomende rechten (in euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/252-bedragen-van-vastgestelde-verzuimen-de-aangiften-van-nalatenschap-en-van-bijkomende-rechten-euro
Bedragen van vastgestelde verzuimen in de aangiften van nalatenschap en van bijkomende rechten (in euro)
  2012 2013 2014
Totaal van verzuimen 12.321.147 7.249.620 8.892.580
Totaal van bijkomende successierechten 4.445.764 2.889.317 3.165.600
AABBI

De AABBI-cijfers geven het aantal machtigingen weer per bank en per belastinpichtige waarvoor door de gewestelijk directeurs van de AABBI het recht van aanvraag tot inzage werd verleend. Uiteraard kunnen meerdere bankrekeningen bij dezelfde bankinstelling aan één belastingplichtige toebehoren.

Het recht tot inzage van de bankrekening van een belastingplichtige behoort tot het onderzoeksinstrumentarium dat ter beschikking staat van de AABBI-ambtenaren in hun strijd tegen fiscale fraude.

AAPD

De Patrimoniumdocumentatie voert bankonderzoeken uit om de bezittingen te kennen die in de aangiften van nalatenschap werden weggelaten en aanvullend successierecht terugkrijgen.

De onderzoeken, de verwerking van de door de banken verstrekte informatie en de invordering van de bijkomende successierechten slagen in het beste geval twee jaar na de datum van aflevering van de machtigingen. Het is daarom dat de gegevens van een jaar betrekking hebben op de aangiften van nalatenschap die meestal een paar jaar eerder werden neergelegd.

33 % van de onderzoeken hebben een positief resultaat bereikt.